Materiały
  • Linki do interesujących stron

    Linki do polecanych stron związanych tematycznie z zagadnieniami prawa jazdy, przepisów ruchu drogowego i egzaminami.

Wizyty
Dziś: 46Wszystkie: 964

Kategoria AM

Kursy na prawo jazdy » Kategoria AM

Kategoria AM zastępuje dotychczasową kartę motorowerową. Uprawnia do kierowania motorowerem - pojazdem dwu- lub trójkołowym zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h oraz czterokołowcem lekkim, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.  O kategorię AM można ubiegać się już w wieku 14 lat. Należy odbyć kurs i zdać egzamin państwowy. Posiadanie jakiejkolwiek innej kategorii prawa jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów AM.