Materiały
  • Linki do interesujących stron

    Linki do polecanych stron związanych tematycznie z zagadnieniami prawa jazdy, przepisów ruchu drogowego i egzaminami.

Wizyty
Dziś: 126Wszystkie: 747

Kategoria B

Kursy na prawo jazdy » Kategoria B

Kategoria B jest najpopularniejszą kategorią prawa jazdy w Polsce.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
  • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
  • pojazdem, o którym mowa w pkt. 1 z przyczepą lekką,
  • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Szkolenie obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczną jazdą samochodem na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Kursy prawa jazdy kategorii B prowadzone są w naszym ośrodku w Przemyślu na takich samych samochodach, na jakich przeprowadzany jest egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a plac manewrowy, na którym uczymy spełnia wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa.